Filtrace vody = vodovodní fitry

Nejjednodušší úpravou vody je FILTRACE. Jedná se o proces, kterým jsou pevné částice (různých velikostí) odděleny pomocí více nebo méně porézního filtračního média od vody, roztoků či obecně tekutin, ve kterých jsou obsaženy.

Filtry „Atlas Filtri“

Filtrovací katušeFiltry jsou dodávány ve dvou provedeních:

  • jednoduché – instaluje se jedna filtrační patrona
  • dvojité (duplex) – instalují se dvě filtrační patrony, např. pro předfiltraci a filtraci nebo filtraci a úpravu vody

Typy filtrů

  • AB s průhlednou nádobou filtru, kterou je nutno umístit do tmavých prostor, aby se předešlo tvorbě vodních řas
  • AB s neprůhlednou nádobou filtru, kterou je možné umístit do libovolného místa
  • MIGNON 1/2" pro jednotlivá odběrná místa a do nápojových automatů
  • MEDIUM do jednotlivých bytových jednotek
  • JUNIOR do malých, jednobytových rodinných domků
  • SENIOR do větších rodinných domů
  • MASTER do míst, kde je požadovaný vysoký průtok

Přehled jednotlivých filtračních patron s popisem jejich vhodného užití

„AB“* doporučována pro odstranění velmi jemných částeček a mikroorganismů
„SA-A“* vhodná pro filtraci pitné vody a jiných kapalin včetně žíravin a slané vody
„LA“* vhodná pro odstraňování zápachu a nežádoucí příchuti
„RA-A“* vhodná pro filtraci pitné vody a jiných kapalin včetně žíravin a slané vody
„CA“* vhodná pro odstraňování zápachu např. chlóru z pitné vody
„CA-SE“* vhodná k odstranění velmi jemných částeček, nežádoucí příchuti a pesticidů
„QA-CF“* vhodná ke změkčování vody
„QA-LM“* vhodná k úpravě malého množství vody – laboratorní a technické účely
„QA-AF“* vhodná ke snížení obsahu dusičnanů ve vodě
BT BX* kombinace mechanicko-chemické filtrace v jedné patroně
BT LA aktivní uhlí + mechanická filtrace 5 a 25 mikronů
BT HA polyfosfát + mechanická filtrace 5 a 25 mikronů
BT QA-CF kationtická pryskyřice + mechanická filtrace 5 a 25 mikronů
BT QA-LM míchaná pryskyřice + mechanická filtrace 5 a 25 mikronů